Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr IX-117-2023 w sprawie: regulaminu korzystania z namiotów w sołectwach gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-10-02 13:13:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX-119-2023 w sprawie: wskazania osób ? operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-10-02 12:34:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX-119-2023 w sprawie: wskazania osób ? operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-10-02 12:34:36 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 266/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:13:37 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:13:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:12:26 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:11:21 dodanie dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:10:24 dodanie dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:09:51 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Daria Waśkowiak 2023-09-27 15:08:39 dodanie dokumentu
Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Daria Waśkowiak 2023-09-27 12:38:42 edycja dokumentu
Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej Daria Waśkowiak 2023-09-27 12:26:13 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 266/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-26 13:18:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa przyłącza energetycznego nn 0,4kv dla zasilania budynku gospodarczo-garażowego na dz. nr 538 Obręb Sieraków Miasto ul. Międzychodzka dz. nr ewid. 373 Daria Waśkowiak 2023-09-26 10:08:30 dodanie dokumentu
Małe granty - Centrum Tańca Basic Bernadetta i Marta Pawłowskie Daria Waśkowiak 2023-09-25 15:55:21 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2024 Daria Waśkowiak 2023-09-25 10:24:39 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2024 Daria Waśkowiak 2023-09-25 10:23:02 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie okresowej analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań normy ISO-IEC 27001, w tym: utraty integralności, dostępności lub poufności informacji Daria Waśkowiak 2023-09-25 10:01:29 dodanie dokumentu
ROO.271.03.2022.FZ Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektów: "Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków", "Cyfrowa gmina" oraz "Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"" Dorota Talarek 2023-09-21 15:07:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku administracyjnego oraz budynku gospodarczego na sprzęt ppoż. Daria Waśkowiak 2023-09-21 10:42:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie oświetlenia drogowego nadbrzeża Warty w m. Sieraków Daria Waśkowiak 2023-09-21 10:40:53 dodanie dokumentu
Informacja o unieważnieniu konkursu na dzierżawę terenów rekreacyjnych i sportowych - dawny TKKF Danuta Boczek 2023-09-19 15:37:37 dodanie dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE Daria Waśkowiak 2023-09-15 09:13:46 dodanie dokumentu
Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 r. ż. do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-14 14:33:51 edycja dokumentu
Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 r. ż. do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-14 13:43:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "pomosty nad Jeziorem Jaroszewskim" - dz. 2012 i 2011/25 obręb Sieraków, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-09-14 08:44:30 dodanie dokumentu
RIK.271.9.2023.I Wykonanie robót polegających na ulepszeniu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przemyśl obręb Chalin Andrzej Perz 2023-09-13 09:41:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowego na kotłownię gazową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kominem spalinowym, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczym, gazowym i elektrycznym , na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie. Daria Waśkowiak 2023-09-12 15:15:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowego na kotłownię gazową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kominem spalinowym, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczym, gazowym i elektrycznym , na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie. Daria Waśkowiak 2023-09-12 15:15:09 dodanie dokumentu
Informacja PKW o sposobie głosowania i ważności głosu Danuta Boczek 2023-09-11 16:04:22 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. Danuta Boczek 2023-09-11 16:03:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Danuta Boczek 2023-09-11 16:02:15 dodanie dokumentu
Głosowanie korespondencyjne Danuta Boczek 2023-09-11 15:27:33 usunięcie dokumentu
Głosowanie korespondencyjne Danuta Boczek 2023-09-11 15:27:06 dodanie dokumentu
Głosowanie korespondencyjne Danuta Boczek 2023-09-11 15:25:16 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego II z dnia 5 września 2023 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-08 14:03:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX-109-2023 w sprawie maksymalnej wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych Daria Waśkowiak 2023-09-08 12:36:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX-104-023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-07 09:13:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX/104/2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Daria Waśkowiak 2023-09-07 09:13:14 dodanie dokumentu
Klauzule informacyjne - RODO Daria Waśkowiak 2023-09-06 13:19:55 edycja dokumentu