Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dostęp do informacji publicznej

Źródła prawa dostępu do informacji publicznej

1. Art.61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176), zwana dalej „Ustawą”.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz.68)
4. Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 04.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieraków
5. Zarządzenie nr XII/139/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17.12.2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd Gminy Sieraków oraz Zarządzenia nr VI/65/2016 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 28.06.2016 r.  i zarządzenie XII/148/2017 Burmistrza Gminy Sieraków z 29.12.2107 r. i Zazrądzenie III/27/2018 z 22.03.2018 roku.
6. Zarządzenie nr VI/66/2016 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 28.06.2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i zarządzenia zmieniające XII/149/2017 Burmistrza Gminy Sieraków z 29.12.2107 r. oraz zarządzenie III/26/2018 z 22 marca 2018 roku.

Dostęp do informacji publicznej
 
Zgodnie z art.1 Ustawy „każda informacja  w sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”  
Zgodnie z art. 3 Ustawy: „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. (…)”.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15  Ustawy oraz postanowień Zarządzenia Burmistrza Gminy Sieraków, o którym mowa w pkt 5 powyżej. O wysokości opłaty urząd gminy powiadamia wnioskodawcę.

Informacja publiczna udostępniana jest przez Urząd Gminy Sieraków na zasadach określonych w Zarządzeniu, o którym mowa w pkt 5 powyżej, poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.wokiss.pl/sierakow/ oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem www.sierakow.pl;
2) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, w tym w szczególności na tablicach i w gablotach ogłoszeń;
3) ustne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, w przypadku, gdy jest to informacja, która może być niezwłocznie udostępniona;
4) informację pisemną stanowiącą odpowiedź na złożony wniosek, którego wzór znajduje się poniżej

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. W przypadku żądania informacji publicznej przetworzonej należy wskazać, w jakim zakresie to udostępnienie  jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.  

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie ona udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sieraków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.  

 
Załączniki do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zarządzenie nr XII/139/2014  Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17.12.2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd Gminy Sieraków
Zarządzenie nr VI/65/2016 z dnia 28.06.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr XII/139/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17.12.2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd Gminy Sieraków
Zarządzenie XII.148.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr XI/139/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie udostępienia informacji publicznej przez Urząd Gminy Sieraków
Zarządzenie nr III/27/2018 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr XII/139/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie udostępniania informacji publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 25-01-2022 11:39:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 25-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 25-01-2022 11:39:09